Komise rozhodčích

 jméno a příjmení e-mail telefon
  Václav SAMEK - předseda                       samekvaclavst@seznam.cz                   603 496 161      
  Petr MARTINEK   p.mart@worldonline.cz 603 171 848
  Martin VOTROUBEK   votroubek@rumpold.cz  601 551 957